Opdrachtgevers

Adviescommissie Water (projectleider kosten waterkeringen)
BEL-gemeenten ( adviseur rekenkamercommissie)
Bestuursacademie Nederland (docent)
Gemeente Achtkarspelen (hoofd middelen,controller)
Gemeente Bloemendaal ( projectleider risicomanagement)
Gemeente Castricum
(senior financieeladviseur
Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude (hoofd middelen)
Gemeente Koggenland (senior financieel adviseur ( 3 D’s)
Gemeente Limmen (hoofd middelen, hoofd welzijn, gemeentesecretaris)
Gemeente Maarn ((training gemeentefinanciƫn raadsleden)
Gemeente Oegstgeest (hoofd Beleids- en bestuursondersteuning)
Gemeente Ouder-Amstel (hoofd financien)

Gemeente Schiermonnikoog ( training gemeentefinanciƫn voor raadsleden
Gemeente Ter Aar (hoofd bedrijsvoering)
Gemeente Uitgeest (projectleider kerntakendiscussie)
Gemeente Voorschoten (hoofd financien, belastingen)
Gemeente Zandvoort (coachingstraject)
Haya van Somerenstichting ( gecertificeerd trainer gemeentefinancien)
Haagse Hogeschool (gastdocent)
Hogeschool-in-Holland (gastdocent)
Ministerie BZK ( projectleider onderzoek rechtmatigheid 2004-2006)
Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU)(controller)
Provincie Noord-Holland ( projectleider onderzoek kosten Waterplan)
Provincie Zuid-Holland (projectleider onderzoek kosten Waterplan)
Servicepunt71 (coordinator financien)
Segment opleidingen (docent)(gemeente financien)